STILON – budynek strażnicy

Budynek został wzniesiony jako jeden z pierwszych budynków dawnego kompleksu administracyjnego Zakładów IG Farben Industrie w latach 1937–1940. Autorem projektu był Willy Grunzke, a wykonawcą firma Gebruder Bauknecht, Baugescheft z Dessau. Powierzchnia użytkowa 1008 m2, kubatura 5690 m3. Budynek był użytkowany do roku 2018 przez Zakładową Straż Pożarną Stilonu. Nieruchomość kupiła WASTRY Sp. z o.o.

Fot. 1. Wycofujący się z Gorzowa Niemcy wysadzili obie przeprawy na Warcie. Źródło: Gazeta Lubuska.

W roku 2020 został wpisany do Rejestru Zabytków pod nazwą „Remiza Straży Pożarnej i budynek administracyjny z Wartownią”.

Według „Karty zabytku”: „Architektura nawiązuje do dwóch popularnych w Niemczech lat 30 XX wieku, jak i w Europie nurtów budownictwa modernistycznego i awangardowego oraz tradycjonalistycznego zwanego regionalnym. Nowoczesnym modernistycznym elewacjom operującym wyłącznie masą muru towarzyszy tradycjonalny detal architektoniczny zredukowany wyłącznie do obramień drzwiowych na elewacji północnej. Elementem regionalizmu i tradycjonalizmu formalnego jest dwuspadowy, namiotowy dach”.

Wyróżnikiem dla otoczenia jest charakterystyczna wieża przeznaczona do suszenia węży strażackich, wyposażona w oryginalny mechanizm zegarowy firmy Johann Weule z Bockenem w górach Harzu.

W roku 2020 opracowano program prac konserwatorskich i restauratorskich dokumentację opracował architekt Paweł Sierakowski z biura projektów pracowni autorskiej „DOM”, wykonawcą generalnym prac budowlanych jest firma Leszek Gawlik – Budownictwo Restaurację zabytkowego zegara wykonała firma specjalistyczna Zakład Konserwacji Obiektów Zabytkowych Michałowski i Kurek. Prace odbywały się pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

Nowy program użytkowy obiektu to handel i usługi.

W 2021 roku z inicjatywy Inwestora Waldemara Strychanina wmurowano w fundament obiektu pamiątkowy dokument. W tubie znalazły się m.in. badania konserwatorskie, program prac restauratorskich, współczesne gazety i monety.

Obok budynku od strony ul. Walczaka znajdują się odnowione pylony bramy głównej. Metalowe skrzydła bramy zostały odrestaurowane i będą eksponowane jako element małej architektury.

Fot. 3. Hala rozciągarek. Wydział Jedwabiu I.

Fot. 2. Wygląd z 2021 roku.

Fot. 3. Hala rozciągarek. Wydział Jedwabiu I.

Fot. 3. Tak ten budynek wyglądał przed rokiem (2020).

Fot. 3. Hala rozciągarek. Wydział Jedwabiu I.

Fot. 4. A tak przed II wojną światową.